Switch Language

Согласност за тетовирање и пирсинг

  Име и Презиме

  Бр. Лична карта

  Датум на раѓање

  Телефон

  Адреса

  Град

  Дали имате ХИВ, СИДА, Хепатит (било кој вид) или некоја друга болест која се пренесува преку крв?

  Дали имате висок крвен притисок, дијабетес, нарушувања на крварењето, проблеми со срцето, настинка/грип...?

  Дали сте бремена?

  Дали сте алергични на нешто?

  Дали е оваа вашата прва тетоважа?

  Дали се плашите од игли?

  Дали имате јадено во последните 2 часа? (Треба да бидете)

  Дали некогаш сте изгубиле свест?

  Дали моментално (денес) сте користеле какви било рекреативни дроги (вклучувајќи марихуана)?

  Како дознавте за нас?

  ЗАБЕЛЕШКИ/КОМЕНТАРИ во врска со прашањата погоре?

  Датум